Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Łokietka w Przemyślu

Data zgłoszenia: 19.11.2019 r.

Inwestor:

Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

             Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

 


              Nazwa inwestycji:

              Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym

              dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 332/1 obr. 201

               przy ul. Łokietka w Przemyślu

 

             Adres inwestycji:

             Działki nr 332/1 obr. 201 przy ul. Siennej w Przemyślu

 

             Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia:

             09.12.2019 r.

 

Wersja XML