Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół i wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu

PDFProtokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu.pdf

PDFWystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu.pdf

Wersja XML