Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2019-12-16, godz. 09:00 w Dużej Sali Narad, pok. nr 18, I piętro Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr XXII/2019 z sesji z dnia 28 listopada 2019 r.
  PDFProtokół - 28.11.2019 r..pdf
 3. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli oraz Przemyskiej Rady Seniorów.
 4. Wystąpienia radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla – proj. nr 258/2019.
  PDF1.proj. 258_2019.pdf,
  PDF1.proj. 258_2019 - AUTOPOPRAWKA.pdf,
  PDFUchwała Nr 11_5_2019 z dn. 11.12.19r. RIO w spr. opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia WPF m. Przemysla na lata 2020-2029.pdf
 6. Podjęcie uchwały budżetowej na 2020 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok – proj. nr 259/2019,
   PDF2.proj. 259_2019.pdf,
   PDF2.proj. 259_2019 - AUTOPOPRAWKA.pdf,
   PDF3.Materiały Informacyjne.pdf
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
   PDFUchwała Nr 11_12_2019 z dn. 11.12.19r. RIO w spr. opinii o projekcie uchwały budzetowej na 2020 rok.pdf
  3. odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały budżetowej,
   PDFOpinie - KBF - 04.12.2019r..pdf
  4. dyskusja,
  5. głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami,
  6. podjęcie uchwały budżetowej.
 7. Zakończenie obrad.
Wersja XML