Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 255/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie "Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Przemyśla na lata 2019-2023.

PDFUchwała Nr 255/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie "Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Przemyśla na lata 2019-2023.

Załączniki:
PDF00_-_W-1095.pdf
PDF01_-_Czesc_ogolna.pdf
PDF02_-_Polityka_energetyczna_Polski_do_2030_roku.pdf
PDF03_-_Charakterystyka_Miasta_Przemysl.pdf
PDF04_-_Bilans_potrzeb_grzewczych.pdf
PDF04_-_Załącznik_04.1.pdf
PDF05_-_Uwarunkowania_rozwoju_Miasta.pdf
PDF05_-_Załącznik_05.1.pdf
PDF05_-_Załącznik_05.2.pdf
PDF05_-_Załącznik_05.3.pdf
PDF05_-_Załącznik_05.4.pdf
PDF06_-_System_cieplowniczy_2019.pdf
PDF06_-_Załącznik_06.1.pdf
PDF06_-_Załącznik_06.2.pdf
PDF07_-_System_elektroenergetyczny.pdf
PDF08_-_System_gazowniczy.pdf
PDF09_-_Przedsiewziecia_racjon._uz._ciepla_en._el._i_paliw_gaz.pdf
PDF10_-_En._odnawialnaodpadowalok._nad._en._zakres_wsp_-_Przemysl.pdf
PDF11_-_Podsumowanie_i_wnioski.pdf
  

Wersja XML