Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXV Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

XXV Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2019-12-12, godz. 17:00 w Dużej Sali Narad, pok. nr 18, I piętro Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  PDFWniosek o zwołanie sesji.pdf
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 16/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności – proj. nr 279/2019 wraz z Autopoprawką.
  PDF279.2019.pdf PDF279.2019.Autopoprawka.pdf
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta Przemyśla może samodzielnie zaciągać zobowiązania - proj. nr 280/2019.
  PDF280.2019.pdf PDF280.2019.Autopoprawka.pdf
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian z budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 281/2019.
  PDF281.2019.pdf
 5. Zakończenie obrad.
Wersja XML