Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji - dostawa wyposażenia

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
 

PDFSIWZ - DOSTAWA SPRZĘTU.pdf
 

Załączniki do SIWZ:

PDFZałącznik Nr 1 do SIWZ - SOPZ - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR I.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do SIWZ - SOPZ - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR II.pdf
PDFZałącznik Nr 3 do SIWZ - SOPZ - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR III.pdf
DOCXZałącznik Nr 4 do SIWZ - FORMULARZ OFERTY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR I.docx
DOCXZałącznik Nr 5 do SIWZ - FORMULARZ OFERTY -ZADANIE CZĘŚCIOWE NR II.docx
DOCXZałącznik Nr 6 do SIWZ - FORMULARZ OFERTY -ZADANIE CZĘŚCIOWE NR III.docx
DOCXZałącznik Nr 7 do SIWZ - FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR I.docx
DOCXZałącznik Nr 8 do SIWZ - FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR II.docx
DOCXZałącznik Nr 9 do SIWZ - FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR III.docx
DOCXZałącznik Nr 10 do SIWZ - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA.docx
DOCXZałącznik Nr 11 do SIWZ - OŚWIADCZENIE - GRUPA KAPITAŁOWA.docx
PDFZałącznik Nr 12 do SIWZ - Projekt umowy Zadanie częściowe nr I.pdf
PDFZałącznik Nr 13 do SIWZ - Projekt umowy Zadanie częściowe nr II.pdf
PDFZałącznik Nr 14 do SIWZ - Projekt umowy Zadanie częściowe nr III.pdf

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf

PDFZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - STRONA INTERNETOWA.pdf
 

Wersja XML