Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla budowy, przebudowy i wyposażenia Podziemnej Trasy Turystycznej w Przemyślu

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
 

PDFSIWZ - INWESTOR ZASTĘPCZY.pdf
 

Załączniki do SIWZ

DOCXZałącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.docx
DOCXZałącznik Nr 2 do SIWZ - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.docx
DOCXZałącznik Nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA.docx
DOCXZałącznik Nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ.docx
DOCXZałącznik Nr 5 do SIWZ - ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW.docx
PDFZałącznik Nr 6 do SIWZ - PROJEKT UMOWY.pdf
DOCXZałącznik Nr 7 do SIWZ - WYKAZ USŁUG.docx
DOCXZałącznik Nr 8 do SIWZ - WYKAZ OSÓB.docx
 

Materiały dodatkowe (pomocnicze)

ZIPTrasa Podziemna dokumentacja.zip

PDFZmiana treści SIWZ.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFSIWZ - INWESTOR ZASTĘPCZY - POPRAWIONA.pdf
DOCXZałącznik Nr 1 (poprawiony)- Formularz ofertowy.docx

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf

PDFZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - STRONA INTERNETOWA.pdf
 

Wersja XML