Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - głosowania

wprowadzenia w punkcie 4a. projektu uchwały zmieniającej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 102/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24.06.2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla, określający zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego - proj. nr 284/2019 wraz z autopoprawką.
ZA (11), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (11), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Robert Bal (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Bartłomiej Barczak (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Andrzej Berestecki (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Wojciech Błachowicz (ZA), Daniel Dryniak (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Małgorzata Gazdowicz (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Monika Jaworska-Żurawska (ZA), Maciej Kamiński (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Marcin Kowalski (ZA), Jerzy Krużel (ZA), Tomasz Kulawik (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Dariusz Lasek (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Tomasz Leszczyński (ZA), Mirosław Majkowski (ZA), Bogumiła Nowak (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Monika Różycka (NIEOBECNI), Wojciech Rzeszutko (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Ewa Sawicka (ZA), Tomasz Schabowski (ZA), Grażyna Stojak (ZA), Andrzej Zapałowski (ZA), Janusz Zapotocki (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Paweł Zastrowski (ZA)
Przesuni ecie pkt 4 do pkt 6 - wystąpienia radnych
ZA (11), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (11), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Robert Bal (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Bartłomiej Barczak (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Andrzej Berestecki (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Wojciech Błachowicz (ZA), Daniel Dryniak (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Małgorzata Gazdowicz (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Monika Jaworska-Żurawska (ZA), Maciej Kamiński (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Marcin Kowalski (ZA), Jerzy Krużel (ZA), Tomasz Kulawik (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Dariusz Lasek (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Tomasz Leszczyński (ZA), Mirosław Majkowski (ZA), Bogumiła Nowak (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Monika Różycka (NIEOBECNI), Wojciech Rzeszutko (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Ewa Sawicka (ZA), Tomasz Schabowski (ZA), Grażyna Stojak (ZA), Andrzej Zapałowski (ZA), Janusz Zapotocki (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Paweł Zastrowski (ZA)
Przyjęcie protokołu nr XXII/2019 z sesji z dnia 28 listopada 2019 r.
ZA (22), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (ZA), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska-Żurawska (ZA), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (ZA), Jerzy Krużel (ZA), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (ZA), Mirosław Majkowski (ZA), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (NIEOBECNI), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (ZA), Tomasz Schabowski (ZA), Grażyna Stojak (ZA), Andrzej Zapałowski (ZA), Janusz Zapotocki (ZA), Paweł Zastrowski (ZA)
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla – proj. nr 258/2019 wraz z Autopoprawką.
ZA (12), PRZECIW (10), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Robert Bal (PRZECIW), Bartłomiej Barczak (PRZECIW), Andrzej Berestecki (PRZECIW), Wojciech Błachowicz (ZA), Daniel Dryniak (PRZECIW), Małgorzata Gazdowicz (PRZECIW), Monika Jaworska-Żurawska (ZA), Maciej Kamiński (PRZECIW), Marcin Kowalski (ZA), Jerzy Krużel (ZA), Tomasz Kulawik (PRZECIW), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (ZA), Mirosław Majkowski (ZA), Bogumiła Nowak (PRZECIW), Monika Różycka (NIEOBECNI), Wojciech Rzeszutko (PRZECIW), Ewa Sawicka (ZA), Tomasz Schabowski (ZA), Grażyna Stojak (ZA), Andrzej Zapałowski (ZA), Janusz Zapotocki (PRZECIW), Paweł Zastrowski (ZA)
Reasumpcja - uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla – proj. nr 258/2019.
ZA (11), PRZECIW (11), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Robert Bal (PRZECIW), Bartłomiej Barczak (PRZECIW), Andrzej Berestecki (PRZECIW), Wojciech Błachowicz (ZA), Daniel Dryniak (PRZECIW), Małgorzata Gazdowicz (PRZECIW), Monika Jaworska-Żurawska (ZA), Maciej Kamiński (PRZECIW), Marcin Kowalski (ZA), Jerzy Krużel (ZA), Tomasz Kulawik (PRZECIW), Dariusz Lasek (PRZECIW), Tomasz Leszczyński (ZA), Mirosław Majkowski (ZA), Bogumiła Nowak (PRZECIW), Monika Różycka (NIEOBECNI), Wojciech Rzeszutko (PRZECIW), Ewa Sawicka (ZA), Tomasz Schabowski (ZA), Grażyna Stojak (ZA), Andrzej Zapałowski (ZA), Janusz Zapotocki (PRZECIW), Paweł Zastrowski (ZA)
o 3 minuty przerwy
ZA (13), PRZECIW (6), WSTRZYMUJĘ SIĘ (2), BRAK GŁOSU (1), NIEOBECNI (1)
Robert Bal (PRZECIW), Bartłomiej Barczak (PRZECIW), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (BRAK GŁOSU), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska-Żurawska (ZA), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (ZA), Jerzy Krużel (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Tomasz Kulawik (PRZECIW), Dariusz Lasek (PRZECIW), Tomasz Leszczyński (ZA), Mirosław Majkowski (ZA), Bogumiła Nowak (PRZECIW), Monika Różycka (NIEOBECNI), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (ZA), Tomasz Schabowski (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Grażyna Stojak (ZA), Andrzej Zapałowski (ZA), Janusz Zapotocki (PRZECIW), Paweł Zastrowski (ZA)
T. Leszczyński: O zgłoszenie pisemne propozycji zmian w projekcie budżetu miasta na 2020 rok do Komisji Budżetu i Finansów celem ich zaopiniowania.
ZA (11), PRZECIW (11), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Robert Bal (PRZECIW), Bartłomiej Barczak (PRZECIW), Andrzej Berestecki (PRZECIW), Wojciech Błachowicz (ZA), Daniel Dryniak (PRZECIW), Małgorzata Gazdowicz (PRZECIW), Monika Jaworska-Żurawska (ZA), Maciej Kamiński (PRZECIW), Marcin Kowalski (ZA), Jerzy Krużel (ZA), Tomasz Kulawik (PRZECIW), Dariusz Lasek (PRZECIW), Tomasz Leszczyński (ZA), Mirosław Majkowski (ZA), Bogumiła Nowak (PRZECIW), Monika Różycka (NIEOBECNI), Wojciech Rzeszutko (PRZECIW), Ewa Sawicka (ZA), Tomasz Schabowski (ZA), Grażyna Stojak (ZA), Andrzej Zapałowski (ZA), Janusz Zapotocki (PRZECIW), Paweł Zastrowski (ZA)
Klub SLD: 1) W Par. 4 ust. 1 liczbę "1.530.233,01" zmniejszyć o 250.000 zł. 2) W Par. 4 ust. 2 liczbę "7.472.501,32" zastąpić liczbą "7.722.501,32". 3) W Par. 4 ust. 2 pkt. 3) dodaje się literę c) w brzmieniu: "c) wypłatę dodatków motywacyjnych i nagród - 250.000 zł"
ZA (11), PRZECIW (11), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (PRZECIW), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska-Żurawska (PRZECIW), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (PRZECIW), Jerzy Krużel (PRZECIW), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (PRZECIW), Mirosław Majkowski (PRZECIW), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (NIEOBECNI), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (PRZECIW), Tomasz Schabowski (PRZECIW), Grażyna Stojak (PRZECIW), Andrzej Zapałowski (PRZECIW), Janusz Zapotocki (ZA), Paweł Zastrowski (PRZECIW)
Klub SLD: 1) W Par. 4 ust. 1 liczbę "1.530.233,01" zmniejszyć o 250.000 zł. 2) W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 Zasiłki celowe I.2) zwiększenie o 250.000 zł.
ZA (11), PRZECIW (11), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (PRZECIW), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska-Żurawska (PRZECIW), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (PRZECIW), Jerzy Krużel (PRZECIW), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (PRZECIW), Mirosław Majkowski (PRZECIW), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (NIEOBECNI), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (PRZECIW), Tomasz Schabowski (PRZECIW), Grażyna Stojak (PRZECIW), Andrzej Zapałowski (PRZECIW), Janusz Zapotocki (ZA), Paweł Zastrowski (PRZECIW)
Wniosek Radnych B. Nowak i J. Zapotocki: 1) W Par. 4 ust. 1 liczbę "1.530.233,01" zmniejszyć o 100.000 zł. 2) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (wydatki bieżące): zwiększenie o 100.000,- zł z przeznaczeniem na remonty lokali socjalnych znajdujących się w Gminnym Zasobie Mieszkaniowym.
ZA (11), PRZECIW (11), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (PRZECIW), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska-Żurawska (PRZECIW), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (PRZECIW), Jerzy Krużel (PRZECIW), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (PRZECIW), Mirosław Majkowski (PRZECIW), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (NIEOBECNI), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (PRZECIW), Tomasz Schabowski (PRZECIW), Grażyna Stojak (PRZECIW), Andrzej Zapałowski (PRZECIW), Janusz Zapotocki (ZA), Paweł Zastrowski (PRZECIW)
Klubu Koalicji Obywatelskiej: W dziale 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, pozycja Wydatki majątkowe, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, zadania: "Budowa wielopoziomowego ogólnodostępnego parkingu przy Rybim Placu, ul. Sportowej, ul Czarneckiego" - 60 000 zł. Źródło finansowania  Zwiększenie dochodów w dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa, pozycja dochody majątkowe, źródło dochodów - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych) – o kwotę 170 000 zł.
ZA (22), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (ZA), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska-Żurawska (ZA), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (ZA), Jerzy Krużel (ZA), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (ZA), Mirosław Majkowski (ZA), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (NIEOBECNI), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (ZA), Tomasz Schabowski (ZA), Grażyna Stojak (ZA), Andrzej Zapałowski (ZA), Janusz Zapotocki (ZA), Paweł Zastrowski (ZA)
Klubu Koalicji Obywatelskiej: W dziale  926 Kultura fizyczna, Rozdział 92695 – Pozostała Działalność, Wydatki majątkowe, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, zadania "Bulwary Przemyskie" – 70 000 zł. Źródło finansowania  Zwiększenie dochodów w dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa, pozycja dochody majątkowe, źródło dochodów - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych) – o kwotę 170 000 zł.
ZA (22), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (ZA), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska-Żurawska (ZA), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (ZA), Jerzy Krużel (ZA), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (ZA), Mirosław Majkowski (ZA), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (NIEOBECNI), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (ZA), Tomasz Schabowski (ZA), Grażyna Stojak (ZA), Andrzej Zapałowski (ZA), Janusz Zapotocki (ZA), Paweł Zastrowski (ZA)
Klubu Koalicji Obywatelskiej: W dziale 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85295 - Pozostała działalność, Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wydatków na realizację programu "Karta Przemyślanina" - 40 000 zł. Źródło finansowania  Zwiększenie dochodów w dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa, pozycja dochody majątkowe, źródło dochodów - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych) – o kwotę 170 000 zł.
ZA (22), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (ZA), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska-Żurawska (ZA), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (ZA), Jerzy Krużel (ZA), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (ZA), Mirosław Majkowski (ZA), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (NIEOBECNI), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (ZA), Tomasz Schabowski (ZA), Grażyna Stojak (ZA), Andrzej Zapałowski (ZA), Janusz Zapotocki (ZA), Paweł Zastrowski (ZA)
Klub Prawo i Sprawiedliwość: 1) W Par. 4 ust. 1 liczbę "1.530.233,01" zmniejszyć o 130.000 zł. 2) W dziale 851 Ochrona zdrowia, wprowadza się rozdział 85141 Ratownictwo medyczne a w nim zadania inwestycyjne pn. "Bezpieczny Przemyśl - utworzenie sieci zewnętrznych defibrylatorów AEG- I etap" w kolumnie zadania powiatowe z kwotą 130.000 zł.
ZA (12), PRZECIW (10), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (PRZECIW), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska-Żurawska (PRZECIW), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (ZA), Jerzy Krużel (PRZECIW), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (PRZECIW), Mirosław Majkowski (PRZECIW), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (NIEOBECNI), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (PRZECIW), Tomasz Schabowski (PRZECIW), Grażyna Stojak (PRZECIW), Andrzej Zapałowski (PRZECIW), Janusz Zapotocki (ZA), Paweł Zastrowski (PRZECIW)
Reasumpcja - Klub Prawo i Sprawiedliwość: 1) W Par. 4 ust. 1 liczbę "1.530.233,01" zmniejszyć o 130.000 zł. 2) W dziale 851 Ochrona zdrowia, wprowadza się rozdział 85141 Ratownictwo medyczne a w nim zadania inwestycyjne pn. "Bezpieczny Przemyśl - utworzenie sieci zewnętrznych defibrylatorów AEG- I etap" w kolumnie zadania powiatowe z kwotą 130.000 zł.
ZA (11), PRZECIW (11), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (PRZECIW), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska-Żurawska (PRZECIW), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (PRZECIW), Jerzy Krużel (PRZECIW), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (PRZECIW), Mirosław Majkowski (PRZECIW), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (NIEOBECNI), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (PRZECIW), Tomasz Schabowski (PRZECIW), Grażyna Stojak (PRZECIW), Andrzej Zapałowski (PRZECIW), Janusz Zapotocki (ZA), Paweł Zastrowski (PRZECIW)
Klub Prawo i Sprawiedliwość: 1) W Par. 8 ust. 1 w tabeli w dziale 756 pkt. I.22 Wpływy z dywidend zwiększenie o 300.000. 2) W dziale 926 w rozdziale 92601 punkt II a) zadanie "Wymiana nawierzchni na boiskach Orlika przy ulicy Dworskiego 98 (Budżet Obywatelski)" zwiększenie o 300.000 zł, z jednoczesną zmianą w Par. 11 ust. 2 liczby "1.950.000" na "2.250.000" oraz zmianą wartości w planie wydatków na przedmiotowym zadaniu z 135.310 na 435.310.
ZA (11), PRZECIW (11), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (PRZECIW), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska-Żurawska (PRZECIW), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (PRZECIW), Jerzy Krużel (PRZECIW), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (PRZECIW), Mirosław Majkowski (PRZECIW), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (NIEOBECNI), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (PRZECIW), Tomasz Schabowski (PRZECIW), Grażyna Stojak (PRZECIW), Andrzej Zapałowski (PRZECIW), Janusz Zapotocki (ZA), Paweł Zastrowski (PRZECIW)
Klub Prawo i Sprawidliwość: 1) W Par. 4 ust. 1 liczbę "1.530.233.,01" zmniejszyć o 99.000 zł. 2) W dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie o 30.000 zł z przeznaczeniem na wspieranie placówek wsparcia dziennego świetlic środowiskowych dla dzieci. 3) W dziale 852 Pomoc społeczna w 85295 Pozostał działalność zwiększenie o 59.000 zł z przeznaczeniem na: - prowadzenie domu dziennego pobytu Senior Wigor lub Senior Plus - kwota 25.000 zł. - realizację programu "Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej" - przywrócenie biletów weekendowych MZK - kwota 34.000 zł. 4) W dziale 921 Kultura i Dziedzictwo Narodowe w rozdziale 92105 pozostałe zadania z dziedziny kultury zwiększenie o 6.000 zł z przeznaczeniem na wypożyczenie kopii filmowych dla DKF w Centrum Kulturalnym w Przemyślu. 5) W dziale 921 w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie o 4.000 zł z przeznaczeniem dla Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK na: - organizację konkursu kolęd i pastorałek 1.000 zł - działalność bieżącą 3.000 zł.
ZA (11), PRZECIW (11), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (PRZECIW), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska-Żurawska (PRZECIW), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (PRZECIW), Jerzy Krużel (PRZECIW), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (PRZECIW), Mirosław Majkowski (PRZECIW), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (NIEOBECNI), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (PRZECIW), Tomasz Schabowski (PRZECIW), Grażyna Stojak (PRZECIW), Andrzej Zapałowski (PRZECIW), Janusz Zapotocki (ZA), Paweł Zastrowski (PRZECIW)
Klub Regia Civitas: 1) W Par. 4 ust. 1 liczbę "1.530.233,01" zmniejszyć o 95.000 zł. 2) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochona środowiska w rozdziale 90005 Ochroma powietrza atmosferycznego i klimatu dodaje się zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium efektywności energetycznej i ekologicznej" z kwotą 95.000 zł.
ZA (11), PRZECIW (11), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (PRZECIW), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska-Żurawska (PRZECIW), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (PRZECIW), Jerzy Krużel (PRZECIW), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (PRZECIW), Mirosław Majkowski (PRZECIW), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (NIEOBECNI), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (PRZECIW), Tomasz Schabowski (PRZECIW), Grażyna Stojak (PRZECIW), Andrzej Zapałowski (PRZECIW), Janusz Zapotocki (ZA), Paweł Zastrowski (PRZECIW)
Klub Regia Civitas: 1) W Par. 6 ust. 1 liczbę "3.540.000" zastąpić liczbą "2.800.000", wprowadzając odpowiedną zmianę w załączniku nr 1. 2) w Par. 8 ust. 2 w tabeli W diale 926 w rozdziale 92605 dodać pozycję zakup usług pozostałych z kwotą 740.000 zł w pozycji dotacje na zadania bieżące liczbę "3.540.000" zmienić na "2.800.000".
ZA (11), PRZECIW (11), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (PRZECIW), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska-Żurawska (PRZECIW), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (PRZECIW), Jerzy Krużel (PRZECIW), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (PRZECIW), Mirosław Majkowski (PRZECIW), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (NIEOBECNI), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (PRZECIW), Tomasz Schabowski (PRZECIW), Grażyna Stojak (PRZECIW), Andrzej Zapałowski (PRZECIW), Janusz Zapotocki (ZA), Paweł Zastrowski (PRZECIW)
Klub Regia Civitas: 1) W Par. 4 ust. 1 liczbę "1.530.233,01" zmniejszyć o 41.000 zł. 2) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rodziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dodaje się zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja punktu widokowego Winna Góra" z kwotą 41.000 zł.
ZA (11), PRZECIW (11), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (PRZECIW), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska-Żurawska (PRZECIW), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (PRZECIW), Jerzy Krużel (PRZECIW), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (PRZECIW), Mirosław Majkowski (PRZECIW), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (NIEOBECNI), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (PRZECIW), Tomasz Schabowski (PRZECIW), Grażyna Stojak (PRZECIW), Andrzej Zapałowski (PRZECIW), Janusz Zapotocki (ZA), Paweł Zastrowski (PRZECIW)
Klub Regia Civitas: 1) W Par. 4 ust. 1 liczbę "1.530.233,01" zmniejszyć o 150.000 zł. 2) W dziale 600 Transport iłączność w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zwiększenie o 70.000 zł z przeznaczeniem na: - remont odcinka drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ojca Św. Jana Pawła II - 50.000 zł. - remont parkingu przy Szkole Podstawowej nr 16 im. Orląt Lwowskich - 20.000 zł. 3) W dziale 600 Transport iłączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie o 80.000 zł z przeznaczeniem na: - częściowy remont chodnika ul. Sienkiewicza w okolicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza - 20.000 zł - dokończenie reontu ul. Wandy - 60.000 zł. /nakładka asfaltowa/
ZA (14), PRZECIW (8), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (ZA), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska-Żurawska (PRZECIW), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (PRZECIW), Jerzy Krużel (PRZECIW), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (ZA), Mirosław Majkowski (ZA), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (NIEOBECNI), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (PRZECIW), Tomasz Schabowski (PRZECIW), Grażyna Stojak (PRZECIW), Andrzej Zapałowski (PRZECIW), Janusz Zapotocki (ZA), Paweł Zastrowski (PRZECIW)
ponowienie wniosku Klub SLD: 1) W Par. 4 ust. 1 liczbę "1.530.233,01" zmniejszyć o 250.000 zł. 2) W Par. 4 ust. 2 liczbę "7.472.501,32" zastąpić liczbą "7.722.501,32". 3) W Par. 4 ust. 2 pkt. 3) dodaje się literę c) w brzmieniu: "c) wypłatę dodatków motywacyjnych i nagród - 250.000 zł"
ZA (20), PRZECIW (2), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (ZA), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska-Żurawska (ZA), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (ZA), Jerzy Krużel (ZA), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (ZA), Mirosław Majkowski (ZA), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (NIEOBECNI), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (ZA), Tomasz Schabowski (PRZECIW), Grażyna Stojak (ZA), Andrzej Zapałowski (ZA), Janusz Zapotocki (ZA), Paweł Zastrowski (PRZECIW)
ponowny Wniosek Radnych B. Nowak i J. Zapotocki: 1) W Par. 4 ust. 1 liczbę "1.530.233,01" zmniejszyć o 100.000 zł. 2) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (wydatki bieżące): zwiększenie o 100.000,- zł z przeznaczeniem na remonty lokali socjalnych znajdujących się w Gminnym Zasobie Mieszkaniowym.
ZA (20), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (2), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (ZA), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska-Żurawska (ZA), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (ZA), Jerzy Krużel (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (ZA), Mirosław Majkowski (ZA), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (NIEOBECNI), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (ZA), Tomasz Schabowski (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Grażyna Stojak (ZA), Andrzej Zapałowski (ZA), Janusz Zapotocki (ZA), Paweł Zastrowski (ZA)
podjęcia uchwały budżetowej na 2020 rok - proj. nr 259/2019 wraz z Autopoprawką i przyjętymi poprawkami rady
ZA (11), PRZECIW (11), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Robert Bal (PRZECIW), Bartłomiej Barczak (PRZECIW), Andrzej Berestecki (PRZECIW), Wojciech Błachowicz (ZA), Daniel Dryniak (PRZECIW), Małgorzata Gazdowicz (PRZECIW), Monika Jaworska-Żurawska (ZA), Maciej Kamiński (PRZECIW), Marcin Kowalski (ZA), Jerzy Krużel (ZA), Tomasz Kulawik (PRZECIW), Dariusz Lasek (PRZECIW), Tomasz Leszczyński (ZA), Mirosław Majkowski (ZA), Bogumiła Nowak (PRZECIW), Monika Różycka (NIEOBECNI), Wojciech Rzeszutko (PRZECIW), Ewa Sawicka (ZA), Tomasz Schabowski (ZA), Grażyna Stojak (ZA), Andrzej Zapałowski (ZA), Janusz Zapotocki (PRZECIW), Paweł Zastrowski (ZA)
Wersja XML