Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opracowanie dokumentacji technicznej – projektu wewnętrznej instalacji gazowej dla ostatecznych odbiorców do zadania pn.: Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w ramach projektu pn.: „Ekologiczny Przemyśl –...

 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PDFSIWZ - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - KOTŁY GAZOWE.pdf
 

Załaczniki do SIWZ:

DOCXZałącznik Nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY.docx
DOCXZałącznik Nr 2 do SIWZ - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.docx
DOCXZałącznik Nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA.docx
DOCXZałącznik Nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE - GRUPA KAPITAŁOWA.docx
DOCXZałącznik Nr 5 do SIWZ - ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW.docx
PDFZałącznik Nr 6 do SIWZ - PROJEKT UMOWY.pdf
DOCXZałącznik Nr 7 do SIWZ - WYKAZ USŁUG.docx
DOCXZałącznik Nr 8 do SIWZ - WYKAZ OSÓB.docx
PDFZałącznik Nr 9 do SIWZ - WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.pdf
ZIPZałącznik Nr 10 do SIWZ - DOKUMENTACJA.zip

PDFWYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.pdf
PDFZMIANA TREŚCI SIWZ.pdf
DOCXZałącznik Nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY - POPRAWIONY.docx
DOCXZałącznik Nr 7 do SIWZ - WYKAZ USŁUG POPRAWIONY.docx
DOCXZałącznik Nr 8 do SIWZ - WYKAZ OSÓB - POPRAWIONY.docx
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 1.pdf
PDFUnieważnienie postępowania Wykonawcy.pdf
 


 

Wersja XML