Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie

Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 póz. 627 z 2001r. z późn. zm.) istnieje obowiązek prowadzenia wykazu przez organy administracji od szczebla Ministra, poprzez Wojewodów i Marszałków Województw oraz Starostów Powiatowych po Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast. Na każdym poziomie administracji publicznej, na którym zapadają decyzje dotyczące środowiska musi być prowadzony wykaz informacji o dokumentach, które są wskazane w Art. 19 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z zaleceniami obowiązującej od lutego 2005r. Dyrektywy UE 2003/4 w sprawie dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku, nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska, nałożyła na organy administracji publicznej wszystkich szczebli konieczność umieszczenia publicznie dostępnego wykazu danych w Intemecie (DZ.U. z 2006 Nr 50 póz. 360).
Realizując powyższy obowiązek został nawiązany kontakt z jednostką podległą Ministerstwu Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku - ekoportal.pl
Przedstawione poniżej odnośniki kierują użytkownika z BIP-u do 9 spisów kart informacyjnych, które tworzone są w ramach każdej z kategorii dokumentów (od A do I).

Karta typu A
www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=16170&type=A

Karta typu B
www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=16170&type=B

Karta typu C
www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=16170&type=C

Karta typu D
www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=16170&type=D

Karta typu E
www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=16170&type=E

Karta typu F
www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=16170&type=F

Karta typu G
www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=16170&type=G

Karta typu H
www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=16170&type=H

Karta typu I
www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=16170&type=I 

Wyszukiwanie kart w wykazie:
www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=16170

Odnosnik dziesiąty "wyszukiwanie kart w wykazie" prowadzi do strony, na której pokazane są wszystkie wprowadzone przez Urząd Miejski w Przemyślu Karty Informacyjne.

Wersja XML