Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM - PRZEMYSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI

DOCXOgłoszenie o dialogu technicznym - INKUBATOR.docx

DOCXZałącznik Nr 1 do Ogłoszenia - Opis planowanego przedsięwzięcia.docx
DOCXZałącznik Nr 2 do Ogłoszenia - Regulamin dialogu technicznego.docx
DOCXZałącznik Nr 3 do Ogłoszenia - Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu.docx

PDF1. Wizualizacja elewacji frontowej - północnej.pdf
PDF2. Wizualizacja elewacji bocznej - wschodniej.pdf
PDF3. Wizualizacja elewacji tylnej - południowej.pdf
PDF4. Rzut piwnic.pdf
PDF5. Rzut parteru.pdf
PDF6. Rzut I piętra.pdf
PDF7. Rzut II piętra.pdf
PDF8. Rzut III piętra.pdf
PDF9. Rzut dachu.pdf
 


PDFInformacja dot. złożonych wniosków
 

Wersja XML