Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2020-03-16, godz. 09:00 w Dużej Sali Narad, pok. nr 18, I piętro Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr XXX/2020 z sesji z dnia 17 lutego 2020 r.
  PDFPROTOKÓŁ - sesja - 17.02.2020 r..pdf
 3. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli, Przemyskiej Rady Seniorów oraz Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 4. Wystąpienia radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu - proj. nr 23/2020.
  PDFUchwała nr 25_2020.pdf
  PDFProj. nr 23_2020.pdf
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok - proj. nr 24/2020.
  PDFUchwała nr 26_2020.pdf
  PDFProj. nr 24_2020.pdf
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok - proj. nr 25/2020.
  PDFUchwała nr 27_2020.pdf
  PDFProj. nr 25_2020.pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok - proj. nr 26/2020.
  PDFUchwała nr 28_2020.pdf
  PDFProj. nr 26_2020.pdf
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok - proj. nr 28/2020.
  PDFUchwała nr 29_2020.pdf
  PDFProj. nr 28_2020.pdf
 10. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych - proj. nr 27/2020.
  PDFUchwała nr 30_2020.pdf
  PDFProj. nr 27_2020.pdf
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2020 roku - proj. nr 29/2020.
  PDFUchwała nr 31_2020.pdf
  PDFProj. nr 29_2020.pdf
 12. Zakończenie obrad.
Wersja XML