Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Prezydenta Miasta Przemyśla dotycząca udostępnienia spisu wyborców

INFORMACJA

PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA

z dnia 15 czerwca 2020 r.

 

DOTYCZĄCA UDOSTĘPNIANIA SPISU WYBORCÓW DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA PRZEMYŚLA W WYBORACH PREZYDENTA RP

 

W związku z zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r. wyborami Prezydenta RP informuję, o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach Prezydenta RP.  Spis wyborców będzie udostępniony do wglądu w dniach od 16 czerwca do 22 czerwca 2020 r.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek wyborcy.

 

Prezydent

Miasta Przemyśla

Wojciech Bakun

 

DOCWniosek o udostępnienie spisu wyborców.doc
 

Wersja XML