Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów specjalistycznych z zakresu Safe City oraz opracowanie raportu i dokumentacji dobrych praktyk wypracowanych podczas części warsztatowej w ramach projektu pn. „Safe City – bezpieczne miasto Przemyśl jako elem...

Brak opisu obrazka

Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów specjalistycznych z zakresu Safe City oraz opracowanie raportu i dokumentacji dobrych praktyk wypracowanych podczas części warsztatowej w ramach projektu pn. „Safe City – bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City


PDFOGŁOSZENIE - WARSZTATY SMART CITY 271.2.5.2020.pdf

PDFZałącznik nr 1 do OGŁOSZENIA - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf
DOCXZałącznik nr 2 do OGLOSZENIA - FORMULARZ OFERTOWY.docx
DOCXZałącznik nr 3 do OGŁOSZENIA- OŚWIADCZENIE.docx
PDFZałącznik nr 4 do OGŁOSZENIA - PROJEKT UMOWY.pdf
DOCXZałącznik nr 5 do OGŁOSZENIA - WYKAZ OSÓB.docx
PDFZałącznik nr 6 do OGŁOSZENIA - UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.pdf
 


PDFZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA - PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.pdf


PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf


PDFINFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf
 

Wersja XML