Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska dnia 17 czerwca 2020 r., znak: WOOŚ.420.13.3.2020.AD.9 dla stron postępowania.

PDFKW_320967_RDO_S_plik1.pdf
 

Wersja XML