Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenie Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie Szkoły Nr 3 w Mościskach z polskim językiem nauczania

OŚWIADCZENIE
Rady Miejskiej
w Przemyślu
z dnia 5 czerwca 2020 r.

w sprawie Szkoły Nr 3 w Mościskach z polskim językiem nauczania

Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz na podstawie § 38 ust. 2 pkt 2 Statutu Miasta Przemyśla - Rada Miejska w Przemyślu oświadcza, co następuje:

§1

Rada Miejska w Przemyślu uważa, że prawa polskiej mniejszości na Ukrainie w tym uczniów i szkół powinny być uznawane i respektowane.

Należy zaznaczyć, że Mościska zamieszkałe w znacznej mierze przez mniejszość polską są ważnym ośrodkiem kultury i tożsamości polskiej na Ukrainie. Miasto to jest również partnerskim miastem Przemyśla.

W związku z powziętymi informacjami o zmianach statutu Szkoły Nr 3 w Mościskach z polskim językiem nauczania, a tym samym ograniczeniem nauczania w języku polskim, wyrażamy swoje zaniepokojenie, jednocześnie licząc na zachowanie należnych praw polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie.

§2

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Przemyśla do przekazania treści niniejszego oświadczenia Ministrowi Spraw Zagranicznych, Ministrowi Edukacji Narodowej, Pełnomocnikowi Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą i Ambasadzie Ukrainy w Warszawie.

§3

Oświadczenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

w Przemyślu

Maciej Kamiński

 

PDFOświadczenie Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie Szkoły Nr 3 w Mościskach z polskim językiem nauczania
 

Wersja XML