Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2020-07-01, godz. 09:00 w Dużej Sali Narad, pok. nr 18, I piętro Urzędu Miejskiego w Przemyślu

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów nr XXXI/2020 z sesji z dnia 16 marca 2020 r., nr XXXII/2020 x sesji z dnia 23 kwietnia 2020 r., nr XXXIII/2020 z sesji z dnia 25 maja 2020 r. oraz nr XXXIV/2020 z sesji z dnia 5 czerwca 2020 r.
  PDFXXXI Sesja RM protokół - 16.03.2020 r..pdf
  PDFXXXII Sesja RM - 23.04.2020 r..pdf
  PDFXXXIII Sesja RM - 25.05.2020 r..pdf
  PDFXXXIV Sesja RM - 05.06.2020 r.pdf
 3. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli oraz Przemyskiej Rady Seniorów.
 4. Wystąpienia radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla skweru - proj. nr 62/2020.
  PDFProj. Nr 62_2020.pdf
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla - proj. nr 60/2020 wraz z autopoprawkami.
  PDFProj. Nr 60_2020.pdf
  PDFProj. Nr 60_2020 - autopoprawka.pdf
  PDFProj. Nr 60_2020 - autopoprawka II.pdf
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok - proj. nr 54/2020.
  PDFProj. Nr 54_2020.pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok - proj. nr 61/2020.
  PDFProj. Nr 61_2020.pdf
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla - proj. nr 53/2020.
  PDFProj. Nr 53_2020.pdf
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi na terenie miasta Przemyśla do kategorii dróg publicznych gminnych - proj. nr 63/2020.
  PDFProj. Nr 63_2020.pdf
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl na rok szkolny 2020/2021 - proj. nr 64/2020.
  PDFProj. Nr 64_2020.pdf
 12. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 2 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.
  PDFSprawozdanie Zarządzenia.pdf
 13. Zakończenie obrad.
Wersja XML