Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UNIEWAŻNIONY Budowa Podziemnej Trasy Turystycznej w Przemyślu

Brak opisu obrazka

Budowa Podziemnej Trasy Turystycznej w Przemyślu

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

PDFSIWZ BUDOWA PODZIEMNEJ TRASY TURYSTYCZNEJ.pdf

Załączniki do SIWZ:

001Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.7z.001
002Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.7z.002
003Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.7z.003
004Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.7z.004
DOCXZałącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx
DOCXZałącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx
DOCXZałącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx
DOCXZałącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx
DOCXZałącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów.docx
PDFZałącznik Nr 7 do SIWZ - Projekt umowy.pdf
DOCXZałącznik Nr 8 do SIWZ - Wykaz robot.docx
DOCXZałącznik Nr 9 do SIWZ - Wykaz osób.docx

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf


PDFUNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.pdf
 

 

Wersja XML