Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Kompleks boisk przy osiedlowym parku rozrywki” i „Osiedlowy park rozrywki i rekreacji"

"Kompleks boisk przy osiedlowym parku rozrywki” i „Osiedlowy park rozrywki i rekreacji"


PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
 

PDFSIWZ - KOMPLEKS BOISK POSIR.pdf
 

Załączniki do SIWZ:

002Załącznik Nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.7z.002
001Załącznik Nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.7z.001
DOCXZałącznik Nr 2 do SIWZ - FORMULARZ OFERTY.docx
DOCXZałącznik Nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.docx
DOCXZałącznik Nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA.docx
DOCXZałącznik Nr 5 do SIWZ - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ.docx
DOCXZałącznik Nr 6 do SIWZ - WZÓR ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU TRZECIEGO DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW.docx
PDFZałącznik Nr 7 do SIWZ - PROJEKT UMOWY.pdf
DOCXZałącznik Nr 8 do SIWZ - WYKAZ ROBÓT.docx
DOCXZałącznik Nr 9 do SIWZ - WYKAZ OSÓB.docx
 


PDFODPOWIEDŻ NA WNIOSEK.pdf

PDFODPOWIEDŻ NA WNIOSEK II.pdf
PDFZMIANA TREŚCI SIWZ I.pdf
PDFPROJEKT KANALIZACJI - BOISKA POSiR.pdf
PDFZMIENIONA STRONA 35 STWiOR.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf

PDFZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
 

Wersja XML