Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 285/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20-07-2020 w sprawie harmonogramu poszczególnych działań związanych z przeprowadzeniem Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla 2021

Działając na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.713 t.j.) oraz § 6 Uchwały Nr 65/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z 1 lipca 2020r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla.

zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram poszczególnych działań związanych z przeprowadzeniem Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla 2021:

1. Zgłaszanie projektów do BO2021 od 29.07.2020 r. do 16.08.2020 r.
2. Weryfikacja zgłoszonych projektów od 17.08.2020 r. do 31.08.2020 r.
3. Sporządzenie listy projektów dopuszczonych do głosowania 01.09.2020 r.
4. Składanie odwołania w przypadku niedopuszczenia projektu do głosowania i ich rozpatrzenie

od 01.09.2020 r. do 07.09.2020 r. - składanie odwołania

od 08.09.2020 r. do 14.09.2020 r. - rozpatrzenie odwołania

5. Głosowanie od 15.09.2020 r. do 04.10.2020 r.
6. Ogłoszenie wyników głosowania 07.10.2020 r.

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Prezydenta Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie mocą obowiązującą od 29 lipca 2020 r.

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 285/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20-07-2020 w sprawie harmonogramu poszczególnych działań związanych z przeprowadzeniem Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla 2021.pdf

Wersja XML