Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2020-08-06, godz. 17:00 w Sali Narad, pok. nr 18, I piętro Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  PDFWniosek.pdf
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy „Z” – zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu w km 2+164,40 – 4+559,69 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową i zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej – ETAP III od km 2+164,00 do km 2+700,00” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – projekt nr 86/2020.
  PDFProjekt 86_2020.pdf
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta Przemyśla może samodzielnie zaciągać zobowiązania – projekt nr 87/2020.
  PDFProjekt 87_2020.pdf
 4. Zakończenie obrad.
Wersja XML