Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach Projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach Projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy.pdf

PDFSIWZ - DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA.pdf

Załączniki do SIWZ:
PDFZałącznik Nr 1 do SIWZ - SOPZ - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do SIWZ - SOPZ - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2.pdf
PDFZałącznik Nr 3 do SIWZ - SOPZ - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3.pdf
DOCXZałącznik Nr 4 do SIWZ - FORMULARZ OFERTY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1.docx
DOCXZałącznik Nr 5 do SIWZ - FORMULARZ OFERTY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2.docx
DOCXZałącznik Nr 6 do SIWZ - FORMULARZ OFERTY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3.docx
DOCXZałącznik Nr 7 do SIWZ - OŚWIADCZENIE - GRUPA KAPITAŁOWA.docx
DOCXZałącznik Nr 8 do SIWZ - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA.docx
PDFZałącznik Nr 9 do SIWZ - PROJEKT UMOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1.pdf
PDFZałącznik Nr 10 do SIWZ - PROJEKT UMOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2.pdf
PDFZałącznik Nr 11 do SIWZ - PROJEKT UMOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3.pdf
DOCXZałącznik Nr 12 do SIWZ - FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 1.docx
DOCXZałącznik Nr 13 do SIWZ - FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 2.docx
DOCXZałącznik Nr 14 do SIWZ - FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3.docx
PDFZałącznik Nr 15 do SIWZ - BENCHMARK CPU.pdf
PDFZałącznik Nr 16 do SIWZ - BENCHMARK KARTY GRAFICZNEJ.pdf

PDFWyjaśnienia treści SIWZ.pdf
PDFZmiana treści SIWZ.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf

PDFZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.pdf

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf
 

 

Wersja XML