Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLI Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

XLI Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2020-09-25, godz. 16:00 w Sali Narad, pok. nr 18, I piętro Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową o nazwie Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji - proj. nr 103/2020.

PDFProj. nr 103_2020.pdf

3. Zakończenie obrad.

Wersja XML