Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.pdf
 

Wersja XML