Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2020 r.

PDFZarządzenie Nr 333/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku
PDFZarządzenie Nr 334 /2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Przemyśla za I półrocze 2020 roku
 

Wersja XML