Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2020-11-13, godz. 08:00 w POSIEDZENIE ZDALNE - WIDEOKONFERENCJA.

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  PDFWniosek o zwołanie sesji.pdf
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok - proj. nr 130/2020.
   PDFproj. nr 130 2020.pdf
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok - proj. nr 131/2020.
   PDFproj. nr 131 2020.pdf
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta Przemyśla może samodzielnie zaciągać zobowiązania wraz z autopoprawką - proj. nr 135/2020.
   PDFproj. nr 135 2020.pdf
   PDFautopoprawka do proj. nr 135.2020.pdf
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok - proj. nr 136/2020.
   PDFproj. nr 136.2020.pdf
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok - proj. nr 125/2020.
  PDFproj. nr 125 2020.pdf
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - proj. nr 126/2020.
  PDFproj nr 126 2020.pdf
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - proj. nr 127/2020.
  PDFproj. nr 127 2020.pdf
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla - proj. nr 128/2020.
  PDFproj. nr 128 2020.pdf
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok - proj. nr 129/2020.
  PDFproj. nr 129 2020.pdf
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok - proj. nr 124/2020.
  PDFproj. nr 124 2020.pdf
 8. Zamknięcie obrad.
Wersja XML