Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prowadzenie i bieżące utrzymanie szaletów komunalnych w Przemyślu

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
 

PDFSIWZ - SZALETY KOMUNALNE.pdf
 

Załączniki do SIWZ

DOCXZałącznik Nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTY.docx
DOCXZałącznik Nr 2 do SIWZ - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA.docx
DOCXZałącznik Nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ.docx
PDFZałącznik Nr 4 do SIWZ - PROJEKT UMOWY.pdf

PDFZMIANA TREŚCI SIWZ.pdf
DOCXZałącznik Nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTY po poprawkach.docx

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf

PDFZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.pdf
 

Wersja XML