Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie petycji w 2021 rokuWyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie petycji w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbywa się na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 poz. 870) oraz Zarządzenie Nr 396/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 21 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków, interwencji oraz petycji kierowanych do Urzędu Miejskiego

 

Lp. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję
(w przypadku wyrażenia zgody,
o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)
Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja
o sposobie załatwienia petycji
1. Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
PDFpetycja.pdf

 
dot. naprawy nawierzchni drogi działka nr 747 w obr. 215 23.12.2020 r.     PDFOdp na petycję w spr naprawy drogi.pdf
2. Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach PDFpetycja.pdf dot. Schroniska ,,Psia Wioska" w Przemyślu 01.06.2021 r.     PDFodpowiedz.pdf
3.

Szulc-Efekt

sp. z o.o.
PDFPetycja stacje ladowania.pdf Dot. działań na rzecz ochrony i poprawy środowiska 07.06.2021 r. 21.06.2021 r.   PDFOdp patycja stacje ladowania.pdf
4. Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach PDFpetycja dot. naprawy drogi.pdf
 
dot. budowy lub całkowitej naprawy drogi dojazdowej do Oczyszczalni Ścieków Przemyśl 17.06.2021 r.      
5. Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach PDFpetycja dot. ul. Niecałej.pdf
 
dot. prawnego uregulowania kwestii dojazdu do nieruchomości 23.07.2021 r.      
               
               
               

 

Wersja XML