Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

LVII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

LVII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2021-03-15, godz. 09:00 w POSIEDZENIE ZDALNE - WIDEOKONFERENCJA.

 

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr XLIV/2020 z sesji z dnia 19 października 2020 r., nr XLV z sesji z dnia 30 października 2020 r., której kontynuacja nastąpiła w dniu 9 listopada 2020 r., nr XLVI z sesji z dnia 13 listopada 2020 r., której kontynuacja nastąpiła w dniu 23 listopada 2020 r., nr XLVII z sesji z dnia 18 listopada 2020 r., której kontynuacja nastąpiła w dniu 23 listopada 2020 r., nr XLVIII z sesji z dnia 4 grudnia 2020 r., oraz nr XLIX z sesji z dnia 10 grudnia 2020 r., nr L z sesji z dnia 16 grudnia 2020 r., nr LI z sesji z dnia 30 grudnia 2020 r. oraz nr LII z sesji z dnia 30 grudnia 2020 r.
  PDF17.08.2020 r..pdf
  PDF27.08.2020 r..pdf
  PDF21.09.2020 r..pdf
  PDF25.09.2020 r..pdf
  PDF05.10.2020 r. - 42..pdf
  PDF05.10.2020 r. - 43..pdf
 3. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli.
 4. Wystąpienia radnych.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej Załącznik do Uchwały nr 260/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Przemyśla - proj. nr 40/2021.
  PDFProj. Nr 40_2021.pdf
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 30/2021.
  PDFProj. Nr 30_2021.pdf
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 31/2021.
  PDFProj. Nr 31_2021.pdf
  PDFwyrok SR Rzeszów RUPAR-GMP kara umowna I LO.pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 33/2021.
  PDFProj. Nr 33_2021.pdf
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 34/2021.
  PDFProj. Nr 34_2021.pdf
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 32/2021.
  PDFProj. Nr 32_2021.pdf
 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2021 r. - proj. nr 37/2021.
  PDFProj. Nr 37_2021.pdf
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia udziału w nieruchomości lokalowej stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 35/2021.
  PDFProj. Nr 35_2021.pdf
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 36/2021.
  PDFProj. Nr 36_2021.pdf
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta Przemyśla może samodzielnie zaciągać zobowiązania - proj. nr 38/2021.
  PDFProj. Nr 38_2021.pdf
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej - proj. nr 39/2021.
  PDFProj. Nr 39_2021.pdf
 16. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za III i IV kwartał 2020 r.
  PDFSprawozdanie z realizacji Uchwał RM III i IV kw. 2020 r..pdf
 17. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  PDFSprrawozdanie z realizacji Zarządzeń 1.10.2020 - 31.12.2020.pdf
 18. Zamknięcie obrad.

 

Wersja XML