Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycje skierowane do Rady Miejskiej w 2021 roku

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie petycji przez Radę Miejską w Przemyślu odbywa się na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 poz. 1195)

 

L.p.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

 

Skan petycji

 

Przedmiot petycji

 

Data złożenia petycji

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy

 

Zasięgane opinie

 

Informacja
o sposobie załatwienia petycji

1. Polanski-Foundation PDFPetycja z dn. 25.01.2021 r. anonimizacja.pdf Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, skweru, placu, parku imienia Dawida Kurzmanna. 25.01.2021 r. 25.04.2021 r. -

19.04.2021 r.

PDFUchwała nr 58 2021.pdf

2. Stowarzyszenie "Jesteśmy u siebie" PDF3x Petycja z dnia 24.02.2021 r. anonimizacja.pdf Podjęcie przez Radę Miejską w Przemyślu uchwały w sprawie uznania preparatów nazywanych szczepionkami przeciw Covid-19 za eksperyment medyczny. 24.02.2021 24.05.2021 r. -

26.03.2021 r.

PDFUchwała nr 47 2021.pdf

3. Stowarzyszenie "Jesteśmy u siebie" PDF3x Petycja z dnia 24.02.2021 r. anonimizacja.pdf Podjęcie przez Radę Miejską w Przemyślu uchwały o wymogach dotyczących stosowania preparatów zwanych szczepionkami przeciwko Covid-19  na terenie Gminy. 24.02.2021 24.05.2021 r. -

26.03.2021 r.

PDFUchwała nr 48 2021.pdf

4. Stowarzyszenie "Jesteśmy u siebie" PDF3x Petycja z dnia 24.02.2021 r. anonimizacja.pdf Podjęcie przez Radę Miejską w Przemyślu uchwały o publikacji informacji dotyczących Covid-19 na terenie Gminy. 24.02.2021 24.05.2021 r. -

26.03.2021 r.

PDFUchwała nr 49 2021.pdf

Wersja XML