Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu.

 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy

w Szkole Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza  w Przemyślu


 

Informuję, że w wyniku przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze głównego księgowego konkurs nie został rozstrzygnięty.

 Uzasadnienie

Na ww. stanowisko urzędnicze wpłynęła jedna oferta niespełniająca wymogów pod względem formalnym.

Wobec powyższego, nabór na stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu nie został rozstrzygnięty.

 

Przemyśl, 12 maja 2021 r.

Przewodniczący Komisji

mgr Maciej Kozłowski

Dyrektor Szkoły

 

 

 

 

 

Wersja XML