Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o przetargach na sprzedaż nieruchomości, ogłoszonych na dzień 23 czerwca 2021 r.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 23 czerwca 2021 r. zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych w Przemyślu:

  1. kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 787 o powierzchni 0,0800 ha w obrębie 203 m. Przemyśla, położonej w rejonie ul. Astronautów, godzina 9:30,
  2. kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1468/3 o powierzchni 0,1060 ha w obrębie 208 m. Przemyśla, położonej przy ul. Sybiraków, godzina 10:00,
  3. kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 566 o powierzchni 0,0080 ha w obrębie 214 m. Przemyśla, położonej przy ul. Jana Zamoyskiego, godzina 10:30.

Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Wersja XML