Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej, przy ul. Grochowskiej w Przemyślu, dz. nr: 239/4, 312 i 313/1 obr. 210

Strona archiwalna

 

Data zgłoszenia: 27 maja 2021 r.

 

Inwestor:

           Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
           37-700 Przemyśl, ul. Rokitniańska 4

 

Nazwa inwestycji:

           Budowa sieci wodociągowej.

 

Adres inwestycji:

            działki nr: 239/4, 312 i 313/1 obręb 210
            ul. Grochowska w Przemyślu

Wersja XML