Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje w sprawie zmiany Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Informujemy o trwających konsultacjach uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Przedmiotem konsultacji jest poznanie opinii Przemyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na temat ww. projektu uchwały.

Konsultacje trwają: od 10 do 18 czerwca 2021 r.

Wyniki konsultacji wraz z uzasadnieniem zamieszczane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Przemyśla (www.przemysl.pl/bip), stronie internetowej Miasta Przemyśla (www.przemysl.pl w zakładce Organizacje pozarządowe) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ul. Rynek 1.

 

PDFZARZĄDZENIE NR 193/2021PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLAz dnia 2 czerwca 2021 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
PDFZałącznik do zarządzenia Nr 193/2021Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 2czerwca 2021 r.
PDFUZASADNIENIE do uchwały zmieniającejuchwałę w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
 

 

Wersja XML