Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Planowanie przestrzenne


Brak opisu obrazka

Obecnie obowiązuje 62 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które obejmują 39,42 % powierzchni miasta tj. 1820,60 ha 


Informujemy, że Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla pracuje bez zmian.

W związku ze stopniowym znoszeniem ograniczeń związanych z koronawiurusem SARS-CoV-2 uprzejmie informujemy, że Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla przywraca od 25 maja br. bezpośrednią obsługę klienta we wszystkich sprawach z zakresu swojej działalności z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych.

Jednocześnie informujemy, że w pomieszczeniach biurowych może znajdować się tylko jedna osoba
w miejscu do tego wyznaczonym.

Ponadto w dalszym ciągu zachęcamy Klienów BRMP do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty korzystając z możliwości innych kanałów komunikacji takich jak: telefon, e-mail, ePUAP, poczta tradycyjna.

Klientów załatwianych sprawy w biurze prosimy o stosowanie się do zasad bezpieczeństwa zdrowotnego, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych prosimy o nieprzychodzenie do biura.

Poniżej zamieszczamy szczegółowy wykaz numerów telefonu do naszych referatem.
 


Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Dyrektor Biura tel. 16 675 2051
 
II. Zespół Monitoringu i Danych Przestrzennych:
w zakresie zaświadczeń, wypisów i wyrysów z mpzp lub studium, informacja o przeznaczeniu nieruchomości. 
tel. 16 676 0042
 
III. Zespół Planowania Przestrzennego:
w zakresie informacji o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (obowiązujących i w trakcie opracowania).

tel. 16 675 2063
 
IV. Zespół Zagospodarowania Przestrzennego:
w zakresie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
tel. 16 676 0043

 


Klauzula  Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną  sporządzania planu miejscowego

PDFKlauzula informacyjna RODO - BRMP.pdf


Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla realizuje określone ustawami zadania własne gminy w zakresie polityki przestrzennej miasta Przemyśla.

Poniżej publikujemy link do załączników - wniosków:

https://brmprzemysl.bip.gov.pl/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw/wnioski.html

 

 

 

Wersja XML