Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół i wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej dot.realizacji wniosków o udostępnienie informacji publicznej

PDFProtokół z kontroli problemowej dot. realizacji wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
PDFWystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej dot. realizacji wniosków o udostępnienie informacji publicznej w Biurze Informatycznym.
PDFWystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej dot. realizacji wniosków o udostępnienie informacji publicznej w Wydziale Finansowym.
PDFWystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej dot. realizacji wniosków o udostępnienie informacji publicznej na stanowisku Inspektora Ochrony Danych.
PDFWystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej dot. realizacji wniosków o udostępnienie informacji publicznej w Biurze Prezydenta Miasta.

Na podstawie art. 5 ust 2 oraz art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.) dokonano włączeń w BIP jawności treści zawartych w Protokole kontroli problemowej i Wystąpieniu pokontrolnym. Podstawa prawna wyłączenia: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z późn. zm.). Podmiot, w zakresie którego dokonano wyłączenia: pracownicy urzędu i podmioty wnioskujące. Anonimizacji dokonała: Barbara Gorczyca Główny Specjalista w Biurze Kontroli.

Wersja XML