Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż działki nr 2916/22 w obrębie 202, ul. Wyszyńskiego.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.50.2020                                                                 Przemyśl, dnia 29.07.2021 r.

 

INFORMACJA

      Na dzień 21 lipca 2021 r. został ogłoszony i przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oznaczonej jako działka nr 2916/22 o powierzchni 0,0834 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00063463/2 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 niewydzieloną część działki nr 2916/24 o powierzchni 0,1127 ha, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00099722/7, obie w obrębie 202 m. Przemyśla.

      Cena wywoławcza do ww. przetargu została ustalona w wysokości 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT.

      Do uczestniczenia w przetargu została dopuszczona jedna osoba, która w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu tj. do dnia 13 lipca 2021 r. wpłaciła wadium w kwocie 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100) brutto.

     Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 90 900,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

 Na nabywcę nieruchomości ustalona została Pani Genowefa Szczurek.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Wersja XML