Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż działki nr 2916/5 obręb 202, ul. Sobieskiego.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.21.2020                                                                 Przemyśl, dnia 29.07.2021 r.

 

INFORMACJA

       Na dzień 21 lipca 2021 r. został ogłoszony i przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Jana III Sobieskiego, oznaczonej jako działka nr 2916/5 o powierzchni 0,0813 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00063463/2.

        Cena wywoławcza do ww. przetargu została ustalona w wysokości 105 000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT.

        Z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Przemyśla drugiego przetargu ustnego nieograniczonego – w ustalonym terminie do dnia 13 lipca 2021 r. nikt nie wpłacił wadium, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

z up. PREZYDENT MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Wersja XML