Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

E.4 - Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

DOCKarta usługi - dofinansowanie

DOCZał. Nr 1 - Wniosek o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

XLSXZał. Nr 2 - Formularz informacji - pomoc de minimis

DOCZał. Nr 3 -Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

DOCZał Nr 4 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

DOCZał. Nr 5 - Oświadczenie dot. sporządzania sprawozdań finansowych

DOCXZał. Nr 6 - Oświadczenie - Rzemieślnik


 

Wersja XML