Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

LXVI Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - kontynuacja - porządek obrad

 


LXVI Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - kontynuacja - w dniu 2021-09-29, godz. 16:00 w POSIEDZENIE ZDALNE - WIDEOKONFERENCJA.

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad - kontynuacja porządku obrad Sesji Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 6 września 2021 r. od punktu 18.
 2. 18. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) - proj. nr 115/2021 wraz z autopoprawką.
  PDFProj. nr 115_2021.pdf
  PDFProj. nr 115_2021 - Autopoprawka.pdf
  1. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 145/2021.
   PDFproj. nr 145.2021.pdf
  2. 18 a.) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu zmiany uchwały Nr 135/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 146/2021.
   PDFproj. nr 146.2021.pdf
  3. 18 b.) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 147/2021.
   PDFproj. Nr 147_2021.pdf
 3. 19. Wystąpienia radnych.
 4. 20. Sprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za I - II kwartał 2021 r.
  PDFSprawozdanie z realizacji uchwał RM za I-II kw. 2021 r..pdf
 5. 21. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
  PDFSprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r..pdf
 6. 22. Zakończenie obrad.
Wersja XML