Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad - Kontynuacja

LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2021-09-20, godz. 16:00 - Kontynuacja posiedzenia z dnia 15 września 2021 r. w POSIEDZENIE ZDALNE - WIDEOKONFERENCJA.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad - kontynuacja porządku obrad Sesji Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 15 września 2021 r. od punktu 3b.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu - proj. nr 139/2021.
PDFproj. Nr 139_2021.pdf
PDFproj. Nr 139_2021 - Autopoprawka.pdf

3. Zakończenie obrad.

 

Wersja XML