Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

LXXII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad


LXXII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2021-10-14, godz. 09:00 w POSIEDZENIE ZDALNE - WIDEOKONFERENCJA.

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  PDFWniosek o zwołanie sesji - 14.10.2021 r..pdf
 2. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową o nazwie Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu - proj. nr 151/2021.
  PDFProj. Nr 151_2021.pdf
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - proj. nr 153/2021.
  PDFProj. Nr 153_2021.pdf
 4. Zakończenie obrad.
Wersja XML