Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Bielskiego w Przemyślu

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.5.2021                                                        Przemyśl, dnia 21 października 2021 r.

 

INFORMACJA

 

Na dzień 13 października 2021 r. został ogłoszony i zorganizowany w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 270 o powierzchni 0,0909 ha i działka nr 271 o powierzchni 0,0051 ha, obie w obrębie 205 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00047954/3, położonej przy ul. Bielskiego w Przemyślu.

Cena wywoławcza została określona na kwotę 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT.

Z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Przemyśla przetargu ustnego nieograniczonego – w ustalonym terminie do dnia 5 października 2021 r. nikt nie wpłacił wadium, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Wersja XML