Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż dzialki nr 257 obręb 210, ul. Potokowa.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.5.2019                                                                             Przemyśl, dnia 28.10.2021 r.

 

INFORMACJA

        Na dzień 20 października 2021 r. został ogłoszony i zorganizowany w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1, przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 257 o powierzchni 0,2843 ha w obrębie 210 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00066063/9.

         Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości została określona na kwotę 150 000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto (w tym 23% podatku VAT).

         Z uwagi na fakt, że nikt nie przystąpił do ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Przemyśla przetargu ustnego nieograniczonego (w ustalonym terminie do dnia 12 października 2021 r. nikt nie wpłacił wadium), przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

 

Wersja XML