Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

LXXV Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad


LXXV Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2021-11-05, godz. 15:30
w

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  PDFWniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej.pdf
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl projektu pt. "Nowoczesna szkoła zawodowa szansą rozwoju uczniów" w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20, Działanie 9.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 - proj. nr 171/2021.
   PDFproj. nr 171 2021.pdf
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 172/2021
   PDFProj. nr 172 2021.pdf
 2. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową o nazwie Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu - proj. nr 151/2021.
  PDFProj. Nr 151_2021.pdf
 3. Zakończenie obrad.
Wersja XML