Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

LXXVI Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

LXXVI Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2021-11-25, godz. 09:00 w POSIEDZENIE ZDALNE - WIDEOKONFERENCJA.

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Przemyśla - proj. nr 181/2021.
  PDF181.2021.pdf
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2022 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Przemyśla i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu - proj. nr 175/2021.
  PDF175.2021.pdf
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta Przemyśla może samodzielnie zaciągać zobowiązania - proj. nr 180/2021.
  PDF180.2021.pdf
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 173/2021.
  PDF173.2021.pdf
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 174/2021.
  PDF174.2021.pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 176/2021.
  PDF176.2021.pdf
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 177/2021.
  PDF177.2021.pdf
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 178/2021.
  PDF178.2021.pdf
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 179/2021.
  PDF179.2021.pdf
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 186/2021.
  PDF186.2021.pdf
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla - proj. 187/2021.
  PDF187.2021.pdf
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2022 rok - proj. nr 182/2021.
  PDF182.2021.pdf
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 183/2021.
  PDF183.2021.pdf
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 184/2021.
  PDF184.2021.pdf
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2021 - 2030 - proj. nr 185/2021.
  PDF185.2021.pdf
  PDFZałącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu.pdf
 18. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 1 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r.
  PDFSprawozdanie z realizacji zarządzeń PMP - 07.-09.2021 r..pdf
 19. Wystąpienia radnych.
 20. Zakończenie obrad.

 

Wersja XML