Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż działki nr 58/1 obręb 210, ul. Grochowska.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.1.2019                                                                          Przemyśl, dnia 18.11.2021 r.

 

I n f o r m a c j a

         Na dzień 10 listopada 2021 r. został ogłoszony i zorganizowany w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 drugi przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00066063/9, oznaczonej jako działka nr 58/1 o powierzchni 0,2339 ha w obrębie 210, położonej przy ul. Grochowskiej w Przemyślu.

        Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości została ustalona na kwotę 120 000,00 zł brutto (w tym 23 % podatku VAT).

        Z uwagi na fakt, że nikt nie przystąpił do ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Przemyśla drugiego przetargu ustnego nieograniczonego (w wyznaczonym terminie do dnia 02.11.2021 r. nikt nie wpłacił wadium), przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

 

Wersja XML