Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku kolejnego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Bilana (niezabudowana)

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.32.2020                                                             Przemyśl, dnia 25.11.2021 r.

INFORMACJA

Na dzień 17 listopada 2021 r. został ogłoszony i zorganizowany w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 27/4 o powierzchni 0,0014 ha, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00064558/2 i nr 50/5 o powierzchni 0,0357 ha, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00064557/5, obie w obrębie 214 m. Przemyśla, położonej przy ul. Włodzimierza Bilana w Przemyślu.

Cena wywoławcza została określona na kwotę 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100) brutto, podatek VAT zwolniony.

Z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Przemyśla kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego – w ustalonym terminie do dnia 9 listopada 2021 r. nikt nie wpłacił wadium, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Wersja XML