Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

LXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad


LXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2021-12-06, godz. 15:30 - POSIEDZENIE ZDALNE - WIDEOKONFERENCJA

    1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
    PDFWniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej.pdf
    2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 207/2021.
    PDFproj. nr 207 -2021.pdf
    3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 208/2021.
    PDFproj. nr 208 -2021.pdf
    4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 209/2021.
    PDFproj. nr 209 -2021.pdf
    5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 210/2021.
    PDFproj. nr 210 -2021.pdf
        a) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla - proj. nr 206/2011
        PDFProj. nr 206_2021.pdf
        b) Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Przemyślu - proj. nr 211/2021
        PDFproj. nr 211 -2021.pdf
    6. Zakończenie obrad.

Wersja XML