Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Dyrektora Biura Rozwoju Miasta Przemyśla o przekazaniu projektu decyzji do uzgodnień w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy znak BRMP.IV.4.430.109.2021

PDFObwieszczenie BRMP.IV.4.430.109.2021.pdf
 

Wersja XML